Sympathisanten

Een huurdersorganisatie bestaat niet zonder huurders. De HOV heeft huurders (de achterban) nodig om haar werk te kunnen doen. Daarom vragen wij u, huurder bij Vechtdal Wonen, ons te steunen door sympathisant te worden.

Sympathisant worden is gratis en dat blijft het ook. U ondersteunt het werk dat wij doen, het opkomen voor de huurder. Meldt u zich hieronder makkelijk en vrijblijvend aan.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

De HOV is de belangenbehartiger voor huurders van Vechtdal Wonen in de gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen. In dat kader heeft de HOV gespreksmomenten met Vechtdal Wonen. Binnen de overlegwet die voor huurdersorganisaties geldt, bepaalt de Vechtdal Wonen de agenda, maar kan de huurdersorganisatie onderwerpen op deze agenda inbrengen. Ontwikkelingen en het beleid van Vechtdal Wonen worden besproken.  Bij wijzigingen van beleid wordt een advies aan de huurdersorganisatie gevraagd.